Ανακοίνωση – 25 Μαρτίου

Η 25η Μαρτίου, μέρα Εθνικής Εορτής αποτελεί για όλους μας επίσημη αργία. Για το λόγο αυτό, το on-line φροντιστήριο Παίδευσις, δε θα πραγματοποιήσει τη μέρα αυτή, τα διαδικτυακά μαθήματα του.