ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο «Παίδευσις», γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη προετοιμασία και η μεθοδική προσέγγιση στα γνωστικά αντικείμενα σε κάθε τάξη, για την επιτυχία που θέλουμε να κατακτήσουν οι μαθητές μας.

Για το λόγο αυτό, τα παιδιά σε όλες τις βαθμίδες, είναι ήδη έτοιμα και συνδεδεμένα στην e- learning πλατφόρμα μας, παρακολουθώντας  στα μαθήματα τους επιπλέον διαδραστικό διαδικτυακό υλικό, ταυτόχρονα με τα δια ζώσης μαθήματα.

Με τον τρόπο αυτό

  • Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις όποιες τυχόν εξελίξεις απαιτήσουν αποχή από τα δια ζώσης μαθήματα, ώστε να μη θεωρήσουν την αλλαγή κάτι «καινούργιο».
  • Εμπλουτίζουμε το ήδη υπάρχον υλικό των μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα με πλούσια βιβλιογραφία, λόγω της ασύγχρονης μορφής της e- learning πλατφόρμας μας,  με σκοπό την ακόμα πιο ενισχυμένη παρουσία και ενημέρωση τους.
  • Προκρίνουμε την επαφή με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, διαμορφώνοντας ένα υγιές εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπου το διάβασμα μέσω υπολογιστή συμπληρώνει αρμονικά το καθημερινό μάθημα.