Ενημέρωση Γονέων στο Παίδευσις

Βασική μας προτεραιότητα είναι πάντα η εκπαίδευση

Πραγματοποιήθηκε αυτή την περίοδο, η ενημέρωση γονέων, στους μαθητές των τμημάτων του φροντιστηρίου Παίδευσις! Οι γονείς ενημερώθηκαν για τις βαθμολογίες των διαγωνισμάτων της περιόδου και για τη μέχρι τώρα επίδοση των παιδιών. Αναφερθήκαμε επίσης και σε όσα προβλήματα άφησε η πανδημία κατά το προηγούμενο έτος, σε κάθε τμήμα αλλά και κάθε έναν μαθητή ξεχωριστά.

Το φροντιστήριο Παίδευσις, πάντα πρωτοπόρο, οργάνωσε με βάση τα στοιχεία που έλαβε για την επίδοση των μαθητών, ένα πλάνο εκπαίδευσης για τον καθένα. Έτσι θα μπορεί να είναι πιο αποδοτική η επαφή με το σχολικό αλλά και το φροντιστηριακό πρόγραμμα των παιδιών και να βοηθηθούν οι μαθητές αποτελεσματικότερα στην καθημερινή μελέτη τους.

Οι ενημερώσεις γονέων ολοκληρώνονται αυτή την Παρασκευή.