ΕΠΑ.Λ

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν συνολικά σε τέσσερα μαθήματα.

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν συνολικά σε τέσσερα μαθήματα. Αυτά είναι η Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία και τα Μαθηματικά με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και τα δύο μαθήματα που υπολογίζονται ως Ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5.

Μέσω των ΕΠΑΛ ο μαθητής μπορεί να διεκδικήσει την εισαγωγή του στις Πανεπιστημιακές Σχολές ως εξής:

A. Εισαγωγή με ποσοστό 5%, στις Πολυτεχνικές Σχολές και σε όλα τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας ανάλογα πάντα με τον τομέα και την κατεύθυνση της αποφοίτησής τους.

2. Εισαγωγή με ποσοστό 10%, σε Πανεπιστημιακές Σχολές και σε Τμήματα συναφή με τον τομέα της αποφοίτησής τους.
 
3 Εισαγωγή με ποσοστό 20% , στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης ανάλογα με τον τομέα της αποφοίτησής τους.
 
4. Εισαγωγή με ειδικό ποσοστό, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) , που καθορίζεται κάθε χρόνο με συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ανεξάρτητα από τον τομέα αποφοίτησής του κάθε μαθητή των ΕΠΑΛ.