Ευέλικτα προγράμματα μαθημάτων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τους στόχους των μαθητών μας!

Στο φροντιστήριο Παίδευσις, τα προγράμματα Σπουδών κάθε τάξης, έχουν εκπονηθεί από ειδικούς, στελέχη Σπουδών με γνώμονα την καλύτερη αξιοποίηση τους, από τους μαθητές.

Στόχος μας στο Παίδευσις, είναι η καλύτερη πορεία της μαθησιακής διαδικασίας και η κάλυψη της διδακτέας ύλης των μαθητών, με τον ποιοτικότερο τρόπο, στον καλύτερο χρόνο.

Με τον τρόπο αυτό, ο απόλυτος στόχος του Παίδευσις, είναι η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που την καλλιεργούμε με κάθε τρόπο, ήδη από την πρώτη σχολική ηλικία.

Περισσότερες πληροφορίες γιατο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και εγγραφές στα τμήματα μας, στα τηλέφωνα 210 5542800 και 6947150319. Υπεύθυνη Σπουδών κα Ζανίνα Βάσση