Φοιτητικά τμήματα

Ο Πρότυπος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Παίδευσις, διαθέτει οργανωμένο τμήμα υποστήριξης φοιτητών στα Πανεπιστημιακά τους μαθήματα. Ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και μέσα από μία κατατοπιστική συζήτηση να συνδημιουργήσει με τον επιβλέποντα καθηγητή του Παίδευσις:

  • Πλάνο Οργάνωσης του Διαβάσματος του
  • Κατάτμηση της ύλης του ανάλογα με τις δυνατότητες του
  • Χρονοδιάγραμμα περάτωσης του υλικού του για την εξεταστική διαδικασία

Οι καθηγητές που αναλαμβάνουν τα φοιτητικά μαθήματα στο Παίδευσις, διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στον Πανεπιστημιακό τομέα και είναι όλοι γνώστες των ειδικών απαιτήσεων του τμήματος που αναλαμβάνουν.

Τα τμήματα τα οποία χρειάστηκε να υποστηρίξουμε μέχρι σήμερα είναι τα παρακάτω:

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Τμήμα Νομικής
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο)
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο)
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Τμήμα Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Τμήμα Στατιστικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου
Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου
Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου
Τμήματα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ακόμα και αν το τμήμα σας δεν είναι ένα από τα παραπάνω, επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας στο 210 5542800 για να ενημερωθείτε σχετικά με όσα προσφέρουμε και να κλείσετε ραντεβούμε τον εκπαιδευτικό Σύμβουλο μας.