Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: απαιτήσεις και προκλήσεις

Κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, διαπιστώνουμε την αλλαγή στην εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών, μια αλλαγή που έχει συντελεστεί με γνώμονα την ηλικιακή τους ανάπτυξη, τα ερεθίσματα και τις καινούργιες εμπειρίες που έχουν, τις γνώσεις που κατακτούν καθημερινά.

Η βαθμίδα του Δημοτικού μάλιστα όταν τελειώνει, φέρνει στα παιδιά μία διακριτική ανησυχία μαζί με άγχος για το άγνωστο, ανυπομονησία για το καινούργιο, ενθουσιασμό για τη νέα πραγματικότητα που θα βιώσουν.

Εμείς ως εκπαιδευτικοί, καλούμαστε να τα ενθαρρύνουμε και να αναγνωρίσουμε την έντονη αλλαγή στην καθημερινότητα των παιδιών που φέρνει η αλλαγή βαθμίδας, ενώ ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να την κάνουμε όσο πιο ομαλή και εύκολη γίνεται.

Ας μην ξεχνάμε ότι η μετάβαση αυτή συνδυάζεται με τη μετάβαση στην έφηβη ζωή των παιδιών γεγονός που αποτελεί πρόκληση εκ των πραγμάτων. Συγκεκριμένα, ένας μαθητής που τελειώνει το δημοτικό σχολείο και ξεκινά τη βαθμίδα του γυμνασίου μπορεί να βιώνει:

  • μεταβολές σε βιωματικό, γνωστικό, ψυχοσυναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο
  • πολλές προκλήσεις (εαυτός, οικογένεια, φίλοι)
  • κοινωνικό άγχος, ερωτήματα σχετικά με την αυτοεικόνα του,
  • επιδράσεις στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, ικανότητα σημαντική για την προσαρμογή αλλά και για πολλούς τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης 
  • αλληλεπίδραση εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων 

Όλα τα παραπάνω, συναισθηματικού και ψυχολογικού υποβάθρου στοιχεία, μαζί με την αύξηση της δυσκολίας των γνωστικών αντικειμένων και τις νέες ανάγκες της καθημερινότητας στο γυμνάσιο καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη των γονέων και των εκπαιδευτικών.

Για το λόγο αυτό, στο Παίδευσις, στο τέλος του μήνα Μαρτίου διοργανώνουμε ένα εξαιρετικό webinar με θέμα “Τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: απαιτήσεις και προκλήσεις”. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν μπορούν να λάβουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 5542 800.