Κατατακτήριες

Κάθε χρόνο, μεγάλος αριθμός αποφοίτων τόσο από θεωρητικές όσο και από θετικές σχολές που επιθυμούν να εισαχθούν σε ένα δεύτερο τμήμα της αρεσκείας τους, επιλέγουν το Παίδευσις για να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις. Στον Οργανισμό μας, έχουν υποστηριχθεί πάνω από πενήντα μαθητές την τελευταία πενταετία, που αποφάσισαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέσω των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Στο Παίδευσις, υποστηρίζονται μεταξύ άλλων :

  • Κατατακτήριες σε όλα τα τμήματα του ΕΚΠΑ ( Νομικής, Παιδαγωγικού Δημοτικής

Εκπαίδευσης, Ψυχολογίας, Νηπιαγωγών, Βιολογίας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών κ.ο.κ)

  • Κατατακτήριες σε όλα τα τμήματα της Παντείου
  • Κατατακτήριες σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιά
  • Κατατακτήριες σε όλα τα τμήματα του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – Διαδικασία

  • Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις διενεργούνται κάθε χρόνο, σε ημερομηνία που ορίζει η κάθε σχολή, συνήθως τον μήνα Δεκέμβριο.
  • Κάθε τμήμα ΑΕΙ διεξάγει τις εξετάσεις του έπειτα από εσωτερική οργάνωση, ορίζοντας το ίδιο και την ύλη των συμμετεχόντων.
  • Αιτήσεις για την συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων τον μήνα Νοέμβριο.

Προγράμματα μαθημάτων

Μαθήματα για κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να γίνουν είτε ατομικά για να βοηθηθεί ο εκάστοτε μαθητής με εξειδικευμένο πλάνο διδασκαλίας,  είτε σε τμήματα.

Στην πρώτη περίπτωση (ατομικά) τα μαθήματα μπορούν να ξεκινήσουν όποτε επιθυμεί ο υποψήφιος και να διεξάγονται σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες και το δικό του χρονοδιάγραμμα μελετης. 

Στην δεύτερη περίπτωση (ομαδικά) τα μαθήματα ξεκινούν συνήθώς σε δύο βασικές περιόδους  του έτους (Ιανουάριο-Φεβρουάριο και Απρίλιο-Μάιο) και ακολοθείται  σταθερό πρόγραμμα μαθημάτων.

Μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με τη γραμματεία μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών για τις κατατακτήριες εξετάσεις.