Προτεινόμενα θέματα Κοινωνιολογίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Έχει μείνει λίγο διάστημα για την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων. Γονείς και εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως οι ίδιοι οι μαθητές έφτασαν με όλες τις δυνάμεις τους κοντά στο στόχο. Σε μία χρονιά που κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν, απέδειξαν πως όποιος θέλει να πετύχει μπορεί να τα καταφέρει με καλό αγώνα και ουσιαστική προσπάθεια.

Το Παίδευσις, στάθηκε ποιοτικός αρωγός στην προσπάθεια των μαθητών και των οικογενειών τους, διασφαλίζοντας από την πρώτη μέρα τη συνέχιση των μαθημάτων μέσω της υπερσύγχρονης e-learning πλατφόρμας του. Παρέχοντας τα μαθήματα ασύγχρονα και σύγχρονα, κέρδισε το στοίχημα των Πανελλαδικών εξετάσεων και οδήγησε τους μαθητές στην πόρτα της επιτυχίας.

Λίγο πριν την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων, ζητήσαμε από την κυρία Μαριάνθη Δούκα, φιλόλογο & μέλος της Ομάδας Φιλολόγων της Θεωρητικής Κατεύθυνσης του Παίδευσις, να μας προτείνει θέματα- “κλειδιά” για το μάθημα της Κοινωνιολογίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Ενδεικτικά:

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α1. Να γράψετε  δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος, ανάλογα με το περιεχόμενό της:
(5 ερωτήσεις x 3 μονάδες = _ /15 μονάδες)

α. Κατά τον Πάρσονς (T. Parsons, 1902-1979) η κοινωνική πραγματικότητα προσεγγίζεται με βάση τις ιδέες και τους κανόνες που ακολουθούν τα ίδια τα άτομα.  

β. Οι θεμελιωτές της σχολής της συμβολικής αλληλεπίδρασης ονόμασαν «σημαντικούς άλλους» όλα τα άτομα που επηρεάζουν περισσότερο την αυτοεικόνα και τη συμπεριφορά μας και τα οποία είναι συγκεκριμένα πρόσωπα του περιβάλλοντός μας.  

γ. Σύμφωνα με τον Τέιλορ οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι την επιστημονική ανάλυση της εργασίας τους.  

δ. Στην τρίτη «γενιά» κρατών δεν προηγείται το έθνος του κράτους, αλλά το κράτος έχει ως έργο την οικοδόμηση του έθνους (π.χ. Αλγερία)  

ε. Ο Ε. Ντυρκέμ (Ε. Durkheim) ήταν ο πρώτος κοινωνιολόγος που εισήγαγε τη στατιστική στις μελέτες του -και συγκεκριμένα στο έργο του Η αυτοκτονία- και έδειξε ότι ορισμένες πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς -ακόμα και αυτές που τις χαρακτηρίζουμε προσωπικές- μπορεί να ερμηνευτούν κοινωνικά.  

Α2. Να επιλέξετε την ορθή από τις προτεινόμενες στην κάθε περίπτωση απαντήσεις:
(2 ερωτήσεις x 5 μονάδες = _ /10 μονάδες)  

1. «Άτυπος  κοινωνικός έλεγχος» είναι :

α. ο θεσμοθετημένος    έλεγχος.
β. ο εσωτερικός έλεγχος.
γ. για παράδειγμα, η  επιβολή προστίμου για παράνομο παρκάρισμα.
δ. για παράδειγμα, η κριτική των συμμαθητών.  

2. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία δεν αποτελεί στοιχείο του ολοκληρωτισμού;

α. η επιβολή μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας
β. η ύπαρξη πολυκομματισμού
γ. η ύπαρξη ενός οργανωμένου σχεδίου εκφοβισμού των πολιτών
δ. ο απόλυτος έλεγχος του στρατού και των μέσων επικοινωνίας  
 
Α3.    Να     ορίσετε       τις    έννοιες:      κοινωνικοποιημένο      άτομο,        εξειδίκευση         (/10  μονάδες)    


Α4.Να παρουσιάσετε     τη      μαρξιστική και    τη      λειτουργιστική    προσέγγιση αναφορικά με την κοινωνικοποίηση.                         
(/15  μονάδες)                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
Β1α. Να συσχετίσετε την αντίληψη που είχε ο Κ. Μαρξ για την εξέλιξη της ιστορίας των κοινωνιών μέσω της «πάλης των τάξεων», με την κοινωνιολογική σχολή των συγκρούσεων. ( _ /10 μονάδες)

Β.1β. Να αναφέρετε όσα γνωρίζετε σχετικά με τον Μάγιο (E. Mayo) και το θεωρητικό μοντέλο των ανθρώπινων σχέσεων ως κριτική στο τεϊλοφορντικό σύστημα. (μονάδες 10)  

Β2. Σχετικά με την επιστήμη της Κοινωνιολογίας να αναφερθείτε:

α. Στις αιτίες που συνετέλεσαν ώστε να γεννηθεί στη Δυτική Ευρώπη πριν από 150 χρόνια. (5 μονάδες)

β. Στη δυνατότητα που παρέχεται στο πλαίσιο έρευνάς της να αναπτύξει κανείς την «κοινωνιολογική φαντασία», προσδιορίζοντας τι σημαίνει ο όρος αυτός και να αναδείξετε τη χρησιμότητά της για το άτομο (5 μονάδες)  


Β3.Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό φαινόμενο της πολιτικής αλλοτρίωσης:
α. Να δώσετε τον ορισμό του φαινομένου. (μονάδες 5).
β. Να το συσχετίσετε με τις πολιτικές στάσεις και τις πολιτικές συμπεριφορές (μονάδες 15)