Πρωτοστατεί η Έκθεση στο νέο σύστημα Πανελλαδικών

   Σύμφωνα με τα τελευταία νέα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι συντελεστές βαρύτητας των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων. Από τις Πανελλαδικές του 2022 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων. Μέχρι τώρα όλα τα Τμήματα κάθε πεδίου έχουν δύο μαθήματα βαρύτητας. Δύο μαθήματα, δηλαδή, που ο βαθμός τους πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1,3 το πρώτο και 0,7 το δεύτερο. Από τις προσεχείς Πανελλαδικές κάθε τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα. Έτσι, κάθε υποψήφιος θα έχει διαφορετικά μόρια σε κάθε Τμήμα, ακόμη και στα Τμήματα που έχουν το ίδιο αντικείμενο σπουδών. Άλλα μόρια για τη Νομική Αθήνας και άλλα για τη Νομική Θεσσαλονίκης, διότι επέλεξαν διαφορετικούς συντελεστές.

  Στο Παίδευσις είδαμε ως σημαντικότερη αλλαγή, που φέρνουν οι νέοι συντελεστές βαρύτητας, δηλαδή  την ανάδειξη της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε πρωταγωνιστή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μέχρι τώρα η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι εξεταζόμενο μάθημα όλων των Επιστημονικών Πεδίων, αλλά σε κανένα Πεδίο δεν ήταν μάθημα αυξημένης βαρύτητας, ούτε στο 1ο Πεδίο.

  Τώρα βλέπουμε ότι στο 1ο Πεδίο 79 τμήματα έδωσαν στη Γλώσσα συντελεστή μεγαλύτερο ή ίσο του 30. Και στα άλλα Πεδία είναι σημαντικός ο αριθμός των Τμημάτων που έδωσαν υψηλό συντελεστή στη Γλώσσα. Πράγματι, το πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου που έχει η νέα γενιά είναι πολύ μεγάλο και καθιστά απαραίτητη την καλή επίδοση στην Έκθεση ό,τι και αν θέλει να σπουδάσει κάποιος. Έχοντας, λοιπόν, η Νεοελληνική Γλώσσα αναβαθμισμένο ρόλο σε τόσα πολλά τμήματα, θα πρέπει να της δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι υποψήφιοι.

  Έτσι στο φροντιστήριο Παίδευσις, έχουμε καταρτίσει ένα απαιτητικό και εξειδικευμένο πρόγραμμα Σπουδών που βοηθά τον υποψήφιο όχι μόνο να εμβαθύνει στην Έκθεση αλλά να κατακτήσει βαθιά τη θεωρία και να μπορεί να επιλύσει οποιοδήποτε θέμα τεθεί.

Πληροφορίες για τα τμήματα Έκθεσης Γυμνασίου –Λυκείου στο         210- 5542800