Στον Όμιλο «Παίδευσις» η προετοιμασία για τα Πρότυπα Γυμνάσια και τα Πειραματικά σχολεία!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στον όμιλο «Παίδευσις» προετοιμάζουμε τους μαθητές της φετινής Στ’ δημοτικού για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα Πειραματικά Σχολεία. Μέσα από ειδικές εξετάσεις προσομοίωσης που παρέχονται από το εξειδικευμένο δυναμικό μας, ο μαθητής καλείται να ακονίσει τις γνώσεις του στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών απαντώντας σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για κάθε μάθημα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Η 1η Ανοιχτή Προσομοίωση Εξετάσεων θα διενεργηθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.00-13.00 διαδικτυακά και μπορούν να λάβουν μέρος και μαθητές που δεν φοιτούν στα φροντιστήριά μας, με ελεύθερη συμμετοχή!

Για τη συμμετοχή του παιδιού σας στο ανοιχτό διαγώνισμα προσομοίωσης, θα πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, στη γραμματεία μας (τηλ. 210 55 42 800), μέχρι και την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020.

Σχετικά με τη διαδικασία της εξέτασης για τα Πρότυπα Γυμνάσια και τα Πειραματικά σχολεία, σας διευκρινίζουμε ακόμα τα παρακάτω:

• Στην αρχή της Εξεταστικής Διαδικασίας οι διαγωνιζόμενοι θα παραλάβουν δύο Ομάδες Θεμάτων: μία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και μία των Μαθηματικών με 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για κάθε μάθημα.
• Οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν τη γραπτή τους εξέταση από το μάθημα με το οποίο αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς και επιθυμούν!
• Η παράδοση των γραπτών γίνεται όταν οι διαγωνιζόμενοι ολοκληρώσουν και τις δύο Ομάδες Θεμάτων, με το προβλεπόμενο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των θεμάτων να είναι δύο ώρες.
• Η διόρθωση των γραπτών θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα μετά το πέρας της δοκιμασίας και οι γονείς θα παραλάβουν τα αποτελέσματα σε προσωπική συνάντηση με τους Διευθυντές Σπουδών του Φροντιστηρίου.

Δείτε εδώ την εξεταστέα ύλη της 1ης Ανοιχτής Προσομοίωσης στην οποία θα διαγωνιστούν τα παιδιά:

Εξεταστέα ύλη και δομή του Διαγωνίσματος στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για την 1η Ανοιχτή Προσομοίωση στις 11.01.2021

• Ασκήσεις κατανόησης κειμένου πολλαπλής επιλογής (Μονάδες 15)
• Ασκήσεις συνωνύμων πολλαπλής επιλογής (Μονάδες 10)
• Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών με εξεταζόμενο αντικείμενο τη γραμματική: Άρθρα, Ουσιαστικά, Επίθετα, Αντωνυμίες, Ρήματα, Μετοχές, Δευτερεύουσες προτάσεις (Μονάδες 12)
• Άσκηση πολλαπλής επιλογής με εξεταζόμενο αντικείμενο τους συνδέσμους εισαγωγής δευτερευουσών προτάσεων (Μονάδες 3)
• Παραγωγή λόγου (περιγραφή, αφήγηση, κείμενο επιχειρηματολογίας, διάλογος) (Μονάδες 20)

Εξεταστέα ύλη και δομή του Διαγωνίσματος στο μάθημα των Μαθηματικών για την 1η Ανοιχτή Προσομοίωση στις 11.01.2021

 1. Φυσικοί αριθμοί
 2. Δεκαδικοί αριθμοί
 3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα
 4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών
 5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
 6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών
 7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
 8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις
 9. Σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων
 10. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
 11. Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. αριθμών.
 12. Κριτήρια διαιρετότητας
 13. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί
 14. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών
 15. Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.
 16. Δυνάμεις
 17. Δυνάμεις του 10
 18. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα
 19. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης
 20. Ισοδύναμα κλάσματα
 21. Σύγκριση – διάταξη κλασμάτων
 22. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων