Τμήματα Λυκείου

Οργανωμένη προετοιμασία των μαθητών για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Στη βαθμίδα του Λυκείου του «Παίδευσις», έχουμε καταφέρει να εστιάσουμε στην πολύπλευρη και  οργανωμένη προετοιμασία των μαθητών μας για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, προσφέροντας τους ένα ολοκληρωμένο και υψηλά διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών. 

Μέσα από ένα καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην υψηλή διδασκαλία, την αξιοποίηση της διδακτικής εμπειρίας των καθηγητών μας και τη βαθιά οργάνωση, καταφέρνουμε να επιτύχουμε για τους μαθητές μας όχι μόνο πανεπιστημιακές σχολές υψηλής ζήτησης αλλά κυρίως σχολές της πρώτης προτίμησης τους.

Στο «Παίδευσις», όλοι οι καθηγητές λειτουργούμε συνεργατικά και μεθοδικά με κύριο στόχο να αναπτύξουμε την κρίση των μαθητών, να τους προβληματίσουμε δημιουργικά και να ενισχύσουμε τις γνωστικές τους δεξιότητες. Μέλημα όλων μας είναι πέρα από την καθιερωμένη παροχή μαθημάτων, να δημιουργήσουμε ισχυρές, σκεπτόμενες προσωπικότητες, ικανές να ανταποκριθούν στις ακαδημαικές απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Αυτό το πετυχαίνουμε κυρίως, με πολύ συγκροτημένη μεθοδολογία μελέτης που καταρτίζεται από τους εκπαιδευτικούς μας.

Στο φροντιστήριο μας, παρέχεται στους μαθητές οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το σύνολο των μαθημάτων όλων των κατευθύνσεων: για τις Επιστήμες Υγείας, την κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών, την κατεύθυνση Θετικών Επιστημών αλλά και τις σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.

Επιτυχίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Όλα αυτά τα χρόνια οι επιτυχίες του «Παίδευσις» βρίσκονται σταθερά σε υψηλά επίπεδα με ποσοστά που υπερβαίνουν το 95%. Όλοι οι τελειόφοιτοί μας επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης και μάλιστα, της πρώτης τους προτίμησης χάρη στην ολοκληρωμένη τους προετοιμασία και την υποστήριξη που τους παρέχουμε σε επίπεδο γνωστικό και κοινωνικο-συναισθηματικό.

Πολυδιάστατο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Στόχος μας είναι να δίνουμε από την Α΄ λυκείου, την απαιτούμενη προσοχή στο μαθητή και τις ανάγκες του προκειμένου να εξατομικεύσουμε τη μελέτη. Με το βάρος της οργάνωσης μας να ρέπει στην κατανόηση των μαθημάτων από πλευράς των μαθητών, εφαρμόζουμε ειδικά μαθησιακά μοντέλα με τη χρήση πάντα της τεχνολογίας ως εργαλείο μάθησης & κατανόησης.

Κατευθύνσεις από την Α΄ Λυκείου

Οι μαθητές μας παρακολουθούν στην Α’ λυκείου ένα πολύπλευρο πρόγραμμα κύριων μαθημάτων, με σκοπό να καλύψουν τυχόν κενά προηγούμενων τάξεων αλλά και να αποκτήσουν ισχυρές γνωστικές βάσεις για την ορθή αργότερα επιλογή κατεύθυνσης. Ωστόσο, ήδη από την πρώτη αυτή τάξη του λυκείου, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε εντοπίσει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών ώστε να τα ενισχύσουμε και να τα ενθαρρύνουμε με μία εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη προετοιμασία.

Μεθοδολογία Μελέτης

Η Μεθοδολογία Μελέτης καταρτίζεται από το Σύμβουλο Εκπαιδευτικό της τάξης και περιλαμβάνει για κάθε μαθητή mind maps & διαγράμματα, με βάση τα οποία θα πρέπει να οργανώνει τη μελέτη του για να είναι πιο αποδοτική. Επίσης, επισημαίνονται τα θετικά και αρνητικά σημεία του τρόπου μελέτης κάθε μαθητή, καθώς και ο σχεδιασμός βελτίωσης της.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Στο «Παίδευσις» υπάρχει αρμόδιο τμήμα Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας, καταρτισμένο από επιστήμονες, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού. Έτσι οι μαθητές, έχουν από την αρχή της εκπαιδευτικής τους πορείας μαζί μας, τη δυνατότητα να απευθυνθούν στους συμβούλους αυτούς για να καλύψουν όλες τις απορίες τους σχετικά με την κατάλληλη επιλογή κατεύθυνσης αλλά και την επιλογή επαγγέλματος.

Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης

Στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων του Τμήματος για ευρύτερη πληροφόρηση και εξοικείωση με την αγορά εργασίας, διοργανώνεται και η  Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης, όπου προσκαλούνται σημαντικοί και διακεκριμένοι  επαγγελματίες από πολλούς επαγγελματικούς χώρους για να συζητήσουν με τους μαθητές και να τους εμπνεύσουν στην επιλογή επαγγέλματος.  

Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Το «Παίδευσις» συνεργάζεται με Παιδοψυχολόγο, η παρουσία του οποίου είναι καταλυτική τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Ο Ψυχολόγος συμμετέχει & δρα ενεργά στη διαχείριση του άγχους των μαθητών με προτάσεις μελέτης και αποφυγής της έντασης των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Παράλληλα, μέσα από ομάδες συμβουλευτικής, συζητά σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους γονείς για καίρια θέματα που απασχολούν τους μαθητές, όπως είναι το bullying, η σημασία της εφαρμογής ορίων στην καθημερινότητα τους κ.α.