Το Παίδευσις πρωτοστατεί και στην τηλεκπαίδευση

Μέσω τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα λειτούργησε το Φροντιστήριο Παίδευσις την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου.

Το Φροντιστήριο Παίδευσις διαθέτει μία από τις πληρέστερες ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και  σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των καθηγητών διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των διαδικτυακών μαθημάτων μεταφέροντας τη ΄΄φυσική τάξη΄΄ των παιδιών στις οθόνες τους.

Η διδασκαλία γίνεται διαδραστικά και έτσι δίνεται η δυνατότητα οι καθηγητές και αλλά και οι μαθητές να λειτουργήσουν όπως ακριβώς και στο διά ζώσης μάθημα με πίνακες, σημειώσεις και απευθείας συνομιλία με το μαθητή μέσω της πλατφόρμας (εξέταση, απορίες, παραδείγματα κ.λ.π)

Τα εξ΄αποστάσεως μαθήματα βασίζονται στην ουσιαστική παρουσία του καθηγητή στο μάθημα και γίνεται με την ίδια συνέπεια, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα που το  Φροντιστήριο Παίδευσις έχει καταφέρει όλα τα προηγούμενα χρόνια!