ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Από τον Θανάση Κωσταρόπουλο, Φιλόλογο στον Φροντιστηριακό Όμιλο «Παίδευσις».

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στις αρχές του χρόνου ανακοινώθηκε ότι φέτος οι προαγωγικές εξετάσεις των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τους μαθητές της Α΄ τάξης Γ.Ε.Λ. ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. θα διεξαχθούν με την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (στο εξής Τ.Θ). Πρόκειται για ένα ψηφιακό αποθετήριο ικανού αριθμού θεμάτων, προσβάσιμο από όλους μέσω του Διαδικτύου, από το οποίο θα τίθεται, με τυχαία επιλογή, ένα μέρος των ζητουμένων (το 50% επί των συνολικών μονάδων στην εκατοντάβαθμη κλίμακα) στις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου ανά σχολική μονάδα. Το υπόλοιπο 50% θα τίθεται από τον διδάσκοντα καθηγητή. Το εγχείρημα δεν είναι καινούργιο (ας θυμηθούμε την Τράπεζα Θεμάτων του 2014), επανέρχεται όμως στην επικαιρότητα ο δημόσιος διάλογος για τις προκλήσεις αλλά και τις απαιτήσεις αυτού του τρόπου εξέτασης.

Σε μια πραγματικά δύσκολη σχολική χρονιά, λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, μαθητές και καθηγητές βρίσκονται μπροστά στο εγχείρημα της προετοιμασίας για τη διεξαγωγή των προαγωγικών εξετάσεων στο πλαίσιο της Τ.Θ. Η κάλυψη της συνολικής διδακτέας ύλης, η εμπέδωσή της, ο εφοδιασμός των μαθητών με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων και η επαρκής εξάσκηση των μαθητών σε ποικιλία πιθανών ζητουμένων, αποτελούν προκλήσεις τόσο για τον μαθητή, όσο και για τον καθηγητή, ενώ οι απαιτήσεις πλέον αυξάνονται.

Οι μαθητές που στοχεύουν να διεκδικήσουν θέσεις σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ειδικά στις υψηλόβαθμες) ή ακόμα και στην απόκτηση του Απολυτηρίου τους με βαθμό αξιοπρεπή και χρήσιμο για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία τους, απαιτείται να θεμελιώνουν τις βάσεις τους αρκετά νωρίς, αφού ο βαθμός απόλυσης αφενός θα προκύπτει και από τις τρεις τάξεις του Λυκείου, αφετέρου θα προσμετράται και στον βαθμό πρόσβασης.

Επομένως, πρωταρχική απαίτηση, ήδη από το Γυμνάσιο, είναι να καλλιεργούν οι μαθητές όλες εκείνες τις δεξιότητες, όπως η πειθαρχία, ο προγραμματισμός, η συστηματική μελέτη, οι συστηματικές επαναλήψεις, η καθημερινή επαφή με το σύνολο πλέον των μαθημάτων, οι οποίες μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχημένη πορεία τους στο Νέο Λύκειο. Αντίστοιχα, για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου που για πρώτη φορά θα εξεταστούν φέτος στο πλαίσιο της Τ.Θ. κρίνεται απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν ότι θα χρειαστεί να εργαστούν περισσότερο, μεθοδικότερα, σε πλήθος ζητουμένων προκειμένου αφενός να καλυφθούν τυχόν κενά από προηγούμενα έτη και αφετέρου να εφοδιαστούν κατάλληλα για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εμείς στο «Παίδευσις» προκρίνοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας και την έγκαιρη προετοιμασία τους για κάθε νέα πρόκληση έχουμε ήδη δημιουργήσει ειδικά προγράμματα σπουδών βασισμένα στις προκλήσεις και της απαιτήσεις του Νέου Λυκείου στο πλαίσιο της Τ.Θ., ώστε ο κάθε μαθητής να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει με σιγουριά και ασφάλεια τα εφόδια για την επιτυχία.

Πληροφορίες και εγγραφές:
210 55 42 800, [email protected], Νικολαΐδου 90, Ελευσίνα